• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Szukasz pomocy?

doradztwo

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo dla: mieszkańców Żar i powiatu Żarskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów biznesowych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
14:00-15:00 Specjalista do spraw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 14:00-15:00 Doradca zawodowy 14:00-15:00 Psychoterapeuta i Trener Rozwoju Osobistego 14:00-15:00 Trener rozwoju osobistego 12:30-13:30 Psycholog

13:30-15:30

Radca Prawny (Urząd Miejski w Żarach)

14:00-15:00

Specjalista do spraw pozabankowych źródeł finansowania działalności gospodarczej

16:00-17:00 Specjalista do spraw podmiotów ekonomii społecznej

16:00-17:00

Trener rozwoju osobistego

15:00-16:00 Radca Prawny (ul. Broni Pancernej 6A/6)

16:00-17:00

Specjalista do spraw pozyskiwania środków unijnych

14:00-15:00 Specjalista do spraw uzależnień

Agnieszka PrzybyÅ‚Å‚a – Fundacja ,, PrzedsiÄ™biorczość’’ Å»ary – Specjalista do spraw pozabankowych źródeÅ‚ finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej.
Zakres porady:

• Możliwość pozyskania środków finansowych z dotacji oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także inne instytucje finansujące utworzenie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnych dotacji.
• Oferta Funduszy pożyczkowych jako alternatywa dla oferty bankowej
• Pożyczki na działalność gospodarczą z dofinansowaniem z Unii Europejskiej

Krzysztof SroczyÅ„ski – Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Å»arach – Psycholog
Pomoc i wsparcie kierowane jest do osób znajdujących się w kryzysie oraz w trudnych sytuacjach życiowych w zakresie między innymi :
• Żałoby w rodzinie, śmierci rodziców, dziecka oraz najbliższej rodziny,
• Samotne macierzyństwo, porzucenie przez partnera,
• Wsparcie osób i rodzin dotkniętych przemocą,
• Wsparcie osób z próba suicydalną,
• Pomoc i wsparcie w sytuacji konfliktów w rodzinie,
• Wykluczenie społeczne rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych dotkniętych bezrobociem, uzależnieniem, przemocą itp.
• Wsparcie rodzin i osób zagrożonych eksmisją,
• Wsparcie osób które utraciły pracę

Elżbieta Anzlik, Stanisław Majdański – Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Żarach – Specjaliści do spraw uzależnień
Terapia opiera się na współpracy pacjenta z terapeutą uzależnień w ramach indywidualnych sesji terapeutycznych.
Sesja to regularne spotkania prowadzone przez tego samego terapeutę, w trakcie których ustalany jest cel terapii oraz ilość i częstość kontaktu. Specjalista terapii uzależnień na podstawie wstępnego wywiadu dokonuje analizy dotychczasowego życia pacjenta w celu określenia zaistniałego problemu i postawienia diagnozy wg klasyfikacji chorób ICD -10

Krystian Żarski – Lotz i Partnerzy Sp. Partnerska – Radca Prawny
Zakres porady:
• Prawo cywilne (zobowiązania , spadki),
• Prawo rodzinne,
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
• Postępowanie cywilne (postępowania sądowe oraz egzekucyjne),
• Prawo gospodarcze (głownie prawo spółek)

 

 

Organizatorzy: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. J.B.Solfy, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Fundacja ,,Przedsiębiorczość ’’ Żary, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Spółka Adwokatów Lotz i Partnerzy, Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno-Gospodarczego

Nasze projekty