FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EDUKACYJNO- GOSPODARCZEGO

Zaprasza na szkolenie

Projekty innowacyjne w obszarze polityki społecznej – jak w skali lokalnej skuteczniej pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym .

Termin: 28 listopada 2017 r.

Miejsce szkolenia: Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul Staszica 4

Liczba godzin szkolenia: 8 (od 8:00 do 16:00)

Cena szkolenie finansowane ze środków publicznych: 250,00 zł

Cena szkolenie finansowane z pozostałych środków: 250,00 zł +23% VAT

Cel szkolenia: zwiększenie zainteresowania pracowników publicznych i niepublicznych instytucji integracji i pomocy społecznej przygotowywaniem i realizacją wniosków projektowych finansowanych
ze środków zewnętrznych oraz przekazanie wskazówek praktycznych w zakresie procedur i metodologii aplikowania o dotacje projektowe umożliwiających podniesienie skuteczności działań projektowych –
na podstawie doświadczeń eksperta wyspecjalizowanego w projektach z zakresu innowacji społecznych.

ProwadzÄ…cy : Antoni Rutka

Ukończył socjologię przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim (1968), studia podyplomowe z socjologii pracy (UŁ-1976 r.) ,zarządzanie zasobami ludzkimi (Japonia-Tokio -Nikkarain 1997), zarządzanie projektami wg. metodologii Prince2 (W-wa 2006-2007) i doradztwo zawodowe (W-wa 2007-2008) oraz 3 letnie studia doktoranckie z zarządzania (W-wa ORGMASZ 1998- 2001).Wiceprzewodniczącym Rady Koordynacyjnej KSU (Krajowa Sieć Usług)dla MSP przy PARP, a latach 2007-2008. Członek Komitetu Monitorującego RPO Woj. Mazowieckiego. W latach 2006-2008 w projekcie PIW Equal pt. ”Praca i godne życie kobiet-ofiar przemocy” pełnił różne role – w tym m.in. inicjatora i mentora dwóch spółdzielni socjalnych kobiet ofiar przemocy w Łodzi i Warszawie, zapoznał się z pionierskimi w Europie doświadczeniami w zakresie współpracy spółdzielni socjalnych z otoczeniem w Neapolu (Włochy) i Grenadzie (Hiszpania).

Metodyka: mini-wykład z prezentacjami i tematyczne dyskusje moderowane z wykorzystaniem materiałów źródłowych .

Tematyka ramowa :

  1. Metodologia przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego (w trakcie – ćwiczenie w grupach „analiza ryzyka”); przykÅ‚ady rekomendacji dla perspektywy EFS 2014-2020 z obszaru objÄ™tego Celem tematycznym 9 –Wspieranie wÅ‚Ä…czenia spoÅ‚ecznego i walka z ubóstwem.

  2. Jak wyszukać potrzebne informacje z obowiązujących dokumentów programowych.

  3. Przegląd celów wsparcia w OP 7 SZOOP RPO Lubuskie 2020.

  4. Uwagi do metodologii przygotowania i warunków powodzenia wniosku projektowego.

  5. Studia przypadku -analizy możliwości replikacji zastosowań i wykorzystania najciekawszych projektów innowacyjnych z PO KL z obszaru zatrudnienia ,integracji i polityki społecznej z użyciem słów kluczowych z opisów OP 7 RPO L 2020 ze wskazówkami do instrumentacji szczegółowej.

    KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA  TUTAJ : kartazgloszeniowa

Nasze projekty