• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

W stronę stałego zatrudnienia

Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „W stronę stałego zatrudnienia”

 

Celem projektu jest:

wzrost zdolności do zatrudniania osób bez pracy tj. biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w wieku 15-29 lat (tzw. młodzież NEET) z obszaru woj. lubuskiego (powiat żagański oraz żarski) w tym w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, dzięki realizacji programu zawodowo-edukacyjnego, opartego o usługi rynku pracy, w okresie 01.01-31.12.2022

Projekt skierowany do osób spełniających poniższe kryteria:

 • Wiek 15-29 lat
 • Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
 • Osoba bierna zawodowo
 • Osoba zamieszkująca powiat Żarski lub Żagański

Korzyści uczestnictwa w projekcie:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe i staże
 • Stypendium szkoleniowe/stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Wsparcie psychologiczne

Oferty szkoleń

Każde szkolenie będzie wybierane spośród zawodów deficytowych w danym powiecie (według barometru zawodowego), indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Przykładowe szkolenia:

 • Sprzedawca/kasjer
 • Wizażystka
 • Spawacz
 • Elektryk/elektromechanik
 • Recepcjonista/rejestrator

Inne….

Dofinansowanie projektu z UE: 620 975,04 zł – 84,28%

Całkowita wartość projektu: 736 800,00 zł

 

PROJEKT PT. „ W STRONĘ STAŁEGO ZATRUDNIENIA” WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH OSI PIORYTETOWEJ 1. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, DZIAŁANIA 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nasze projekty