7.4.1 Szansa Na Lepsze Jutro

 

Szansa na lepsze jutro


Projekt pt. “Szansa na lepsze jutro” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w całości współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego, › 7.4 Równowaga Społeczna. Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej. Pod działanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej –
projekty realizowane poza formułą ZIT.
Liderem projektu jest Fundacja CRSEG z Żar. Partnerami projektu są: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Grażyna Husar – Zakowicz Zakład Ogólnobudowlany, Powiatowy Urząd Pracy w Żarach.
Projekt polega na objęciu wsparciem 70 osób (30 kobiet i 40 mężczyzn) w tym 10 osób niepełnosprawnych – zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu Żarskiego.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu. Projekt przygotowuje uczestników do wykonywania zawodu pokojówka/sprzątaczka, siostra PCK, pracownik porządkowy, pracownik budowlany/technolog robót wykończeniowych.
Rezultat: nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami, niezbędne do pełnienia ról
społecznych i uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Projekt przygotowuje UP do wykonywania zawodu pokojówka/sprzątaczka, siostra PCK, pracownik porządkowy, pracownik budowlany/technolog robót wykończeniowych
Wartość projektu: 600 217,04 zł
Wkład Funduszy Europejskich 570 206,19


Nasze projekty