• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

7.3 Nie Dla Wykluczenia

Projekt dla osób w trudnej sytuacji społecznej, osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Projekt polega na objęciu wsparciem 99UP i ich rodzin (39K,60M), w tym 19ON (14M,5K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podopiecznych Ośrodków dla osób
bezdomnych i wykluczonych (w tym MOS) z terenu Gminy Nowogród Bobrzański, Zabór, Wymiarki, Żagań i Żary.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna UP realizowana w okresie 01.08.2018 – 31.01.2020 z wykorzystaniem kompleksowych działań z zakresu
edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzących do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w
zakresie rozwoju społeczno-zawodowego.
P zakłada opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla każdego UP. Projekt przygotowuje UP do wykonywania zawodu sprzątaczka, siostra PCK, pracownik
budowlany/technolog robót wykończeniowych, pracownik porządkowy/utrzymanie terenów zielonych, pomocnik kucharza.

Zapraszamy do kontaktu: 721-946-070

Nasze projekty