• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

DROGA DO SAMODZIELNOÅšCI

Projekt „Droga do samodzielności” polega na rehabilitacji zawodowej i społecznej 20 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu żarskiego i żagańskiego (po 10 osób z każdego powiatu). Rehabilitacja zawodowa i społeprint_5550b54d59f4418d823d0c86e812ca83czna jest realizowana poprzez stworzenie innowacyjnego narzędzia tj. Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej dla osób z niepełnosprawnością. Istotnym aspektem wsparcia osoby z niepełnosprawnością jest konieczność indywidualnego i kompleksowego podejścia i prowadzenia osoby z niepełnosprawnością poprzez proces rehabilitacji zawodowej i społecznej.  Indywidualna ścieżka wparcia osoby z niepełnosprawnością obejmuje następujące działania:

 • OPRACOWANIE DIAGNOZY DO INDYWIDALNEGO PLANU DROGI Å»YCIOWEJ I ZAWODOWEJ
 •  INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE      
 •  DORADZTWO ZAWODOWE GRUPOWE- WARSZTATY        
 • SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE 
 • SPECJALISTYCZNE POÅšREDNICTWO PRACY
 • OPRACOWANIE ARKUSZA INFORMACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW
 • WYDANIE BROSZURY INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ ”DROGA DO SAMODZIELNOÅšCI” ORAZ PŁYTY CD
 • PROMOCJA- SPOTKANIE PROMOCYJNE PROJEKTU
 • PROMOCJA – RELACJE ZE SPOTKANIA W MEDIACH 

Adresatami projektu są osoby  z niepełnosprawnością, które pozostają bez pracy i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Wsparciem zostanie objętych 20 osób z niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego. Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Nasze projekty