SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ

OBRAL 19.01

FUNDACJA REALIZUJE ZADANIE PUBLICZNE PN. ,,Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnością’’ W RAMACH PROJEKTU,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ’’ OŚ PRIORYTETOWA 7, DZIAŁANIE 7.2 PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE – RPO LUBUSKIE2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIE PUBLICZNE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU

Nasze projekty