• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ

OBRAL 19.01

FUNDACJA REALIZUJE ZADANIE PUBLICZNE PN. ,,Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnością’’ W RAMACH PROJEKTU,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ’’ OŚ PRIORYTETOWA 7, DZIAŁANIE 7.2 PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE – RPO LUBUSKIE2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIE PUBLICZNE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU

Nasze projekty