• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

PROJEKT ”OPIEKA TO TEÅ» PRACA”

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU BYŁO WSPIERANIE I WZMOCNIENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO TRZECIEGO ROKU Å»YCIA W ROZUMIENIU ZAPISÓW USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 2011 r. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.  DZIĘKI SZKOLENIU ANIMACJA I METODY PRACY Z DZIECKIEM  W WIEKU OD 1 DO 3 R.Å». UCZESTNICY W SPOSÓB INNOWACYJNY NABYLI UMIEJĘTNOÅšCI PRAKTYCZNE W WARUNKACH RZECZYWISTYCH NA TERENIE ŻŁOBKA ,,RADOSNY SZKRAB”.

 

Nasze projekty