ZAPRASZAMY NA KURSY

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE EDYCJE KURSÓW 2017
PRZY ZAPISIE DO 10.01.2017 RABAT 10%

 

Księga Przychodów i Rozchodów od Podstaw
Cele kursu:
• Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
• Przygotowanie do rozpoczęcia pracy z książką przychodów i rozchodów, sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu
• Nabycie praktyki przy prowadzeniu książki przychodów i rozchodów w formie tradycyjnej

Cena i warunki płatności:
Opłata za kurs wynosi: 220 zł netto (plus 23%VAT)
PRZY ZAPISIE DO 10.01.2017 10% RABATU

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 100 zł, która zostanie zaliczona na poczet opłaty za kurs. Pozostała należność jest płatna w całości lub w ratach wg harmonogramu zawartego w umowie (raty %)

Termin :
Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 16.01.2017 godz. 16.30

 

Księgowość od Podstaw

Cele kursu:
• Przygotowanie uczestników do pracy w księgowości
• Zapoznanie się z typowymi dokumentami księgowymi: księgi rachunkowe wraz z niezbędnymi ewidencjami
• Nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku księgowego
• Posługiwanie się dokumentami księgowymi, realizacja typowych operacji księgowych, księgowanie ZUS, płac, podatków, dekretacje na kontach ksiąg, zestawień obrotów i sald, rachunek zysków i strat, bilans
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie tradycyjnej i komputerowej

Cena i warunki płatności:
Opłata za kurs wynosi: 660 zł netto (plus 23% VAT)
PRZY ZAPISIE DO 10.01.2017 10% RABATU
Opłata dodatkowa za moduł Podstawy komputera 180 zł netto (plus 23%VAT) – dla osób nieznających obsługi komputera oraz dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć i utrwalić obsługę komputera.

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 100 zł, która zostanie zaliczona na poczet opłaty za kurs. Pozostała należność jest płatna w całości lub w ratach wg harmonogramu zawartego w umowie (raty %)

Termin :
Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 16.01.2017r. godz.17.00

 

Kadry i Płace z obsługą programu Płatnik

Cele kursu:
• Praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku do spraw kadrowo-płacowych
• Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z dziedziny prawa pracy, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń, składek ZUS, zasiłków

Cena i warunki płatności:
Opłata za kurs wynosi: 950 zł netto (plus 23% VAT)
PRZY ZAPISIE DO 10.01.2017 10% RABATU
Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 100 zł, która zostanie zaliczona na poczet opłaty za kurs. Pozostała należność jest płatna w całości lub w ratach wg harmonogramu zawartego w umowie (raty %)

Termin :
Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 16.01.2017 godz.17.30

Zgłoszenia na kursy będą przyjmowane do dnia 10.01.2017

Miejsce odbywania się zajęć:
Sala konferencyjna Fundacji CRSEG
ul. Broni Pancernej 6A/6 68-200 Żary
Więcej informacji:
Klaudia Siwek tel. 721 946 070
e-mail: fcrseg@gmail.com

NIE CZEKAJ ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OD PODSTAW

PROGRAM KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OD PODSTAW

KARTA ZGŁOSZENIA KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW

PROGRAM KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW

KARTA ZGŁOSZENIA KADRY I PŁACE Z OBSŁUGĄ PROGRAMU PŁATNIK

PROGRAM KADRY I PŁACE Z OBSŁUGĄ PROGRAMU PŁATNIK

Nasze projekty