• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

KONFERENCJA SZLAKIEM TRADYCJI WŁÓKIENNICZYCH W ŻAGANIU

19 października 2016 roku w PaÅ‚acu Książęcym w Å»aganiu odbyÅ‚a siÄ™ pierwsza z cyklu konferencji poÅ›wiÄ™conych tradycjom włókienniczym regionu. Organizatorem konferencji byÅ‚a Fundacja Centrum Rozwoju SpoÅ‚ecznego-Edukacyjno-Gospodarczego w Å»arach oraz Burmistrz Miasta Å»agania Daniel Marchewka. Na SalÄ™ KurlandzkÄ… przybyÅ‚y osoby zwiÄ…zane z tradycjÄ… włókienniczÄ… Å»agania oraz uczniowie żagaÅ„skich szkół. GoÅ›ci powitaÅ‚a Izabela Kumor-Pilarczyk, Prezes Fundacji CRSEG. WysÅ‚uchano trzech interesujÄ…cych prezentacji. Pierwsza przygotowana przez dra hab. Zbigniewa Bujkiewicza poÅ›wiÄ™cona byÅ‚a rozwojowi sukiennictwa w Å»aganiu od XIX wieku do pierwszej poÅ‚owy XX wieku, nastÄ™pna przygotowana przez regionalistÄ™ Mariana ÅšwiÄ…tka oparta zostaÅ‚a na fotografiach obiektów zwiÄ…zanych z historiÄ… włókiennictwa w Å»aganiu. Ostatnia dotyczyÅ‚a historii Wyższej SzkoÅ‚y Tkackiej w Å»arach i opracowana zostaÅ‚a przez dra RafaÅ‚a Szymczaka. W trakcie konferencji podopieczni Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w MiÅ‚owicach tkali gobeliny oraz prezentowali przygotowane przez siebie prace. Zadanie zostaÅ‚o współfinansowane ze Å›rodków ZarzÄ…du Województwa Lubuskiego, a przeprowadzone zostaÅ‚o pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Å»agaÅ„ Daniela Marchewki i Burmistrz Miasta Å»ary Danuty Madej. Zadanie SZLAKIEM TRADYCJI WŁÓKIENNICZYCH -Lubuskie tu jest zawsze po drodze – realizowane jest przy wsparciu firm: Apo Tessile, Dekoinvestment sp. z o.o., firmy SPEED, ŁWSH. Patronat medialny nad projektem objęła TV Regionalna i gazeta Regionalna.

Nasze projekty