• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

KONFERENCJA JAK ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

DNIA 29 WRZEÅšNIA 2016 ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA SKIEROWANA DLA ORGANIZACJI POZARZÄ„DOWYCH W SIEDZIBIE ŁUÅ»YCKIEJ WYÅ»SZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. JANA BENEDYKTA SOLFY PRZY UL. PSZENNEJ 2B W Å»ARACH. TEMATEM KONFERENCJI BYŁO JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZÄ„DOWYCH Z PROGRAMÓW OPERACYJNYCH A TAKÅ»E  LOKALNYCH I KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA.  KONFERENCJA BYŁA REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU ,, PROMOCJA – TRAMPOLINÄ„ DO ROZWOJU” DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROJEKTU ,, TRAMPOLINA – REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH”

Nasze projekty