• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Konferencja pt. JAK ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ FIRMY

Dnia 15 wrzeÅ›nia 2016r odbyÅ‚a siÄ™ konferencja skierowana dla PrzedsiÄ™biorców w siedzibie Łużyckiej Wyższej SzkoÅ‚y Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy przy ul. Pszennej 2B w Å»arach. Tematem konferencji bÄ™dzie pozyskanie Å›rodków unijnych. Konferencja realizowana byÅ‚a w ramach projektu ,,PROMOCJA – TRAMPOLINÄ„ DO ROZWOJU” dofinansowanego w ramach projektu ,, Trampolina – Regionalny Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich”.Podczas konferencji odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste podpisanie porozumienia pomiÄ™dzy AgencjÄ… Rozwoju Regionalnego S.A. a FundacjÄ… CRSEG w sprawie współpracy. Porozumienie podpisaÅ‚y Izabela Kumor- Pilarczyk – Prezes FCRSEG Hanna Nowicka – Prezes ARR S.A.

 

Nasze projekty