• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Szkolenie nt. programu Erasmus+ Młodzież

21.06.2016r. w siedzibie fundacji CRSEG odbyło się szkolenie na temat programu Erasmus+ Młodzież. Organizatorami szkolenia była fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno- Gospodarczego oraz Fundacja ,,WIATRAK’’ z siedzibą w Bydgoszczy. Szkolenie prowadziła Pani Anna Leszczyńska- Konsultant Regionalny Programu Erasmus+ Młodzież w województwie Lubuskim. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu). Przedstawione informacje dotyczyły: organizacji wymian międzynarodowych, wolontariatu europejskiego, międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych, mobilności pracowników młodzieżowych i nauczycieli (staże zagraniczne, seminaria, szkolenia), organizacji debat i konferencji młodzieżowych wraz z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej.

Nasze projekty