• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

BezpÅ‚atne Szkolenie ,,Profesjonalna ObsÅ‚uga Klienta”

Dnia 15.09.2015 w siedzibie Fundacji Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Å»arach odbyÅ‚o siÄ™ bezpÅ‚atne szkolenie pt. ,,Profesjonalna ObsÅ‚uga Klienta”. Celem szkolenia byÅ‚o przedstawienie standardów oraz przećwiczenie umiejÄ™tnoÅ›ci profesjonalnej obsÅ‚ugi klienta.Szkolenie kierowane byÅ‚o do osób zajmujÄ…cych siÄ™ bezpoÅ›redniÄ… obsÅ‚ugÄ… klienta, sprzedażą oraz dla wszystkich chcÄ…cych wzbogacić swój warsztat sprzedawcy.Podczas szkolenia uczestnicy poznali cechy i zachowania, które pomagajÄ… w kontaktach z innymi ludźmi  oraz te, które efektywny kontakt skutecznie uniemożliwiajÄ…. Dowiedzieli siÄ™ jak wykorzystać swoje atuty do zbudowania pozytywnych relacji w kontakcie z klientem również w trakcie rozmowy telefonicznej. Szkolenie prowadziÅ‚ Pan Janusz Szewczyk- certyfikowany trener biznesu, doÅ›wiadczony praktyk w dziedzinie sprzedaży. Organizatorami bezpÅ‚atnego szkolenia byli Polska Fundacja PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci – jako instytucja wspierajÄ…ca rozwój mikro, maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Fundacja Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno- Edukacyjno- Gospodarczego.

 

Nasze projekty