• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Zapraszamy do wziÄ™cia udziaÅ‚u w projekcie ,,OPIEKA TO TEÅ» PRACA”

FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU
SPOŁECZNO- EDUKACYJNO-GOSPODARCZEGO
z siedzibą w Żarach
SERDECZNIE ZAPRASZA
OSOBY PEŁNOLETNIE POZOSTAJĄCE BEZ PRACY
ZAMIESZKUJĄCE TEREN POWIATU ŻARSKIEGO I ŻAGAŃSKIEGO
ORAZ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
w szczególności:
• rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka,
• osoby, które sprawowały opiekę nad osobą zależną.
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„OPIEKA TO TEŻ PRACA”
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego
konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji PozarzÄ…dowych w 2016 r.

PROJEKT PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:
-INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE,
Podczas indywidualnego spotkania Uczestnika  Projektu z doradcą zawodowym, zostanie opracowana indywidualna ścieżka dalszych działań, które będą realizowane po zakończonym projekcie przez Uczestników w tym podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie w obszarze opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Ponadto doradca zawodowy przedstawi Uczestnikowi aktywne metody poszukiwania pracy, które również zostaną ujęte w dalszej ścieżce działań.
– SZKOLENIA TEORETYCZNO- PRAKTYCZNE:
• Praktyczne aspekty pracy opiekuna dzieci do lat 3,
Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jakie należy podjąć praktyczne działania w kierunku rozpoczęcia działalności lub zatrudnienia związanego z opieką nad dziećmi do lat 3.

• Animacja i metody pracy z dzieckiem w wieku od 1 do 3 roku życia.
Głównym zadaniem przeprowadzonego szkolenia będzie prezentacja katalogu zabaw o różnym charakterze, przeznaczonych dla dzieci w wieku poniemowlęcym. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, ćwiczenia oraz warsztaty praktyczne na terenie Żłobka „Radosny Szkrab” ul. Grunwaldzka 17, 68-200 Żary.

– ZAJĘCIA WARSZTATOWE:
Możliwości pozyskiwania środków finansowych na utworzenie i prowadzenie działalności związanej z opieką nad dziećmi do lat 3
Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczno- praktyczną na temat możliwości pozyskiwania środków na utworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego oraz podjęcia samozatrudnienia jako niania.

– COACHING KARIERY GRUPOWY
Podczas coachingu kariery uczestnicy określą dokładnie swoje oczekiwania wobec swojej przyszłej pracy i rozważą różne scenariusze swojej zawodowej przyszłości.

– COACHING INDYWIDUALNY
Coaching indywidualny polega na wspieraniu uczestników w osiągnięciu ustanawianych przez nich celów dzięki ciągłemu procesowi wzmacniania i udoskonalania działania, pokonywania trudności i problemów oraz wdrażania zmian przynoszących większą efektywność.
Podczas szkoleń i warsztatów zapewniamy dla uczestników
poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 lipca 2016 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WZORY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO POBRANIA NA WWW.FCRSEG.PL ZAKŁADKA PROJEKTY REALIZOWANE

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Biuro Projektu:
czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w piątek od godz. 8.00 do 16.00,
tel. 721 946 070, e-mail: fcrseg@gmail.com
Koordynator Projektu: Justyna Lejnsztern, tel. 726 442 287, j.lejnsztern.fcrseg@gmail.com

Nasze projekty