• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

,,Opieka to też praca”

Projekt „Opieka to też praca” realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego z siedzibą w Żarach w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.
Zadanie „Opieka to też praca” współfinansowane jest ze Å›rodków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji PozarzÄ…dowych w 2016 r.
Projekt realizowany jest w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Kwota otrzymanej dotacji wynosi 30 000,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 37 500,00 zł.
Celem głównym Projektu jest wspieranie i wzmacnianie systemu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z późn. zm.).

Uczestnikami Projektu są osoby pełnoletnie pozostające bez pracy zamieszkujące teren powiatu żarskiego, powiatu żagańskiego i gminy Nowogród Bobrzański (województwo lubuskie)
w szczególności:
– rodzice powracajÄ…cy na rynek pracy po przerwie zwiÄ…zanej z wychowywaniem dziecka,
– osoby, które sprawowaÅ‚y opiekÄ™ nad osobÄ… zależnÄ….
Liczba osób biorących udział w projekcie- 50.
Na wsparcie dla każdego Uczestnika w ramach Projektu składają się:

• INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
Podczas indywidualnego spotkania Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym, zostanie opracowana indywidualna ścieżka dalszych działań, które będą realizowane po zakończonym projekcie przez Uczestników w tym podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie
w obszarze opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Ponadto doradca zawodowy przedstawi Uczestnikowi aktywne metody poszukiwania pracy, które również zostaną ujęte w dalszej ścieżce działań.
• SZKOLENIE TEORETYCZNO- PRAKTYCZNE „PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY OPIEKUNA DZIECI DO LAT 3
Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jakie należy podjąć praktyczne działania w kierunku rozpoczęcia działalności lub zatrudnienia związanego z opieką nad dziećmi do lat 3.
• SZKOLENIE „ANIMACJA I METODY PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU OD 1 DO 3 R.Ż.”
Głównym zadaniem przeprowadzonego szkolenia będzie prezentacja katalogu zabaw o różnym charakterze, przeznaczonych dla dzieci w wieku poniemowlęcym. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, ćwiczenia oraz warsztaty praktyczne na terenie Żłobka „Radosny Szkrab” ul. Grunwaldzka 17, 68-200 Żary.
• ZAJĘCIA WARSZTATOWE „MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTWORZENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OPIEKĄ NAD DZIEĆMI DO LAT 3”
Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczno- praktyczną na temat możliwości pozyskiwania środków na utworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego oraz podjęcia samozatrudnienia jako niania.
• GRUPOWY COACHING KARIERY
Podczas coachingu kariery uczestnicy określą dokładnie swoje oczekiwania wobec swojej przyszłej pracy i rozważą różne scenariusze swojej zawodowej przyszłości.
• COACHING INDYWIDUALNY
Coaching indywidualny polega na wspieraniu uczestników w osiągnięciu ustanawianych przez nich celów dzięki ciągłemu procesowi wzmacniania
i udoskonalania działania, pokonywania trudności i problemów oraz wdrażania zmian przynoszących większą efektywność.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU w terminie do 31 lipca 2016 r.
Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w Projekcie jest zobowiązana do samodzielnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i reszty załączników.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych zawiera:
• formularz zgłoszeniowy;
• deklarację uczestnictwa w Projekcie;
• zaświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego lub oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ WZORY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biura Projektu lub przesłać pocztą
na adres Biura Projektu:
Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego
Ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Żary

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa w dn. 31 lipca 2016 r.

Biuro Projektu:
czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w piątek od godz. 8.00 do 16.00,
tel. 721 946 070, e-mail: fcrseg@gmail.com

Koordynator Projektu: Justyna Lejnsztern, tel. 726 442 287, j.lejnsztern.fcrseg@gmail.com

1_Formularz zgloszeniowy

2_Deklaracja uczestnictwa

3_Oświadczenie_os_bierna_zawodowo

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie(1)

Nasze projekty