• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Promocja TrampolinÄ… do Rozwoju

 

logo_FIO-1logo zlop

 

Trampolina- regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich.

 

 

Projekt PROMOCJA- TRAMPOLINĄ DO ROZWOJU. Czas realizacji 01.05.206- 30.09.2016r. Głównym celem projektu jest rozwój działalności fundacji. Fundacja rozwijając się będzie miała szersze możliwości współdziałania ze społecznością, a także rozwój i popularyzację swoich działań i inicjatyw. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Promocja i popularyzacja usług dla organizacji pozarządowych i pracodawców. Kampania promocyjna będzie obejmowała między innymi zorganizowanie dwóch konferencji, które będą promocją poprzez praktyczne zrealizowanie usług fundacji . Również w ramach projektu została utworzona strona www. Celem utworzenia strony będzie informowanie o bieżących wydarzeniach w działalności Fundacji , a także relacje z nich.
2. Integracja środowisk w projekcie będą uczestniczyli : osoby niepełnosprawne, naukowcy, studenci, pracownicy, przedsiębiorcy, wolontariusze fundacji i członkowie organizacji pozarządowych. Poprzez patronat nad projektem będą również samorządowcy i media lokalne.
3. Popularyzacja wolontariatu jako nowej jakości kulturowej regionu. Cel realizowany będzie poprzez promowanie wolontariatu jako pozytywnego działania Fundacji CRSEG, która na swoim przykładzie angażując wolontariuszy do swoich działań ( nie tylko do działań projektu) pokaże, iż to działanie daje uczestnikom projektu pozytywną obustronną wartość. Te wartości to pomoc wolontariuszy w pracach Fundacji, a dla wolontariuszy bezcenne źródło wiedzy i nauki.

W projekcie wezmą udział organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. Działania, które zaplanowano w projekcie to:
• Konferencja dla organizacji pozarządowych- tematem będzie przedstawienie źródeł dofinansowania organizacji pozarządowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz przedstawienie lokalnych i krajowych źródeł finansowania. Na konferencji przedstawione zostaną dobre przykłady organizacji, które uzyskały dofinansowania i wpłynęło to pozytywnie na ich rozwój, przedstawiciele podzielą się swoim doświadczeniem. Konferencja uzupełniona będzie indywidualnymi konsultacjami, tak aby każdy uczestnik mógł skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie funduszy unijnych dopasowanych do własnych potrzeb. Konferencja będzie trwała 8 godzin w trakcie której będzie przerwa kawowa i catering.
• Konferencja dla przedsiębiorców- tematem będzie pozyskanie środków unijnych, W trakcie konferencji przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane przez przedsiębiorców w nowym okresie programowania 2014-2020. Ekspert w sposób praktyczny przedstawi jak wybrać właściwą strategię projektu, jak napisać wniosek i jak przygotować dokumentację do konkursu, Przedstawione będą również inne źródła dofinansowania przedsiębiorców. Konferencję uzupełnią indywidualne konsultacje w ramach których każdy uczestnik otrzyma wsparcie w zakresie potrzeb swojej firmy. Konferencja będzie trwała 8 godzin w trakcie której będzie przerwa kawowa i catering.
• Strona Internetowa- będzie przygotowana przez informatyka, zaprojektowana, uzupełniona materiałami i umieszczona w Internecie. Na stronie tej będą zamieszczane informacje na temat aktualnych wiadomości o funduszach unijnych, a także porady, ogłoszenia, relacje z odbytych szkoleń. Na portalu internetowym fundacja CRSEG będzie promować wolontariat, zachęcać do współpracy z organizacjami pozarządowymi, dzielić się swoim doświadczeniem. Fundacja na portalu będzie zamieszczać informacje o aktualnych działaniach, a także kompleksowe informacje dotyczące obszaru objętego doradztwem.
• Internet – w ramach projektu zostanie zakupiony router WIFI i podÅ‚Ä…czony Internet. W trakcie szkoleÅ„ i planowanych w projekcie konferencji bÄ™dzie wykorzystany bezprzewodowy Internet. Z WIFI bÄ™dzie korzystaÅ‚ ekspert, a także uczestnicy. W trakcie doradztwa prowadzonego przez ekspertów również bÄ™dzie wykorzystywane WIFI, co uÅ‚atwi komunikacjÄ™ i na bieżąco bÄ™dzie można udzielać peÅ‚nych informacji. Zniknie bariera ograniczajÄ…ca przeprowadzenie szkoleÅ„ informatycznych, a także takich gdzie dostÄ™p do Internetu dla prowadzÄ…cych i uczestników jest niezbÄ™dny. Internet bÄ™dzie sÅ‚użyÅ‚ rozwojowi fundacji, a także bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci.

Nasze projekty