• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2014-2020

Szanowni Państwo,

Okres Programowania 2014-2020 to szansa na nowe inwestycje
Fundusze europejskie na lata 2014-2020 będą skoncentrowane na wsparciu rozwoju biznesu i podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje w sześciu programach o zasięgu krajowym i 16 programach wojewódzkich – ich budżet to 85,3 mld euro

– PamiÄ™taj, że Åšrodki Unijne – to Å›rodki na realizacjÄ™ również Twojego pomysÅ‚u!

,,Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiÄ™biorców 2014-2020”

Szkolenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo cenne informacje, które oszczędzą Państwa Czas czas i pozwolą uniknąć problemów związanych z aplikowanie o środki unijne.

 WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU ZANIM URUCHOMISZ PROCES APLIKACYJNY I PIENIĄDZE NA DOKUMENTACJĘ

PROGRAM SZKOLENIA
1. Ramy programów unijnych
2. Gdzie i jak szukać/potwierdzać informacje?
3. Dokumentacja programowa, regulamin, ocena merytoryczna
4. Zarządzanie projektem-zasady tworzenia, opisania, realizacji, rozliczenia i trwałości
5. Źródła finansowania realizacji i utrzymania projektu
6. Najbliższe konkursy- harmonogramy
7. Konsultacje z wykładowcą

Miejsce szkolenia:
Sala Konferencyjna Fundacji CRSEG
ul. Broni pancernej 6A/6, 68-200 Żary

Koszt szkolenia:
270 zł netto ( plus 23% VAT)/ 1 osoba
*cena obejmuje 1-dniowe szkolenie, serwis kawowy,materiały, indywidualne konsultacje oraz certyfikat

Szkolenie poprowadzi:
Pani Dorota Mikielska posiadająca 20 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków na rozwój MŚP. Właścicielka firmy Mador Finanse. Swoim klientom pomogła pozyskać ok 200 mln zł (potwierdzone referencjami) . Środki pochodziły m.in. z Phare, alokacji 2004-2006,2007-2013 również z programów przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska.Tematyką swych szkoleń obejmuję pozyskiwanie środków, opracowywanie planów rozwoju, inwestycyjnych i naprawczych.

 

Karta zgłoszeniowa


Dane uczestnika


ImiÄ™ i nazwisko (wymagane)

Adres - kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Uwagi


Oświadczenia i podpis


 Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji i utrzymywania kontaktów ze sÅ‚uchaczami i absolwentami (zgodnie z UstawÄ… z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Żary. Dane wykorzystywane będą dla potrzeb rekrutacji, realizacji szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi szkoleniowej Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego.

 Wyrażam zgodÄ™ na przesyÅ‚anie przez FundacjÄ™ Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Å»ary, drogÄ… elektronicznÄ… na podany przeze mnie adres e-mail informacji o usÅ‚ugach Fundacji zgodnie z ustawÄ… z dn. 18 lipca 2002 roku o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Podpis - zgodny z polem imiÄ™ i nazwisko (wymagane)


Ankieta


O szkoleniu dowiedziałam/em się z:

 OgÅ‚oszenie prasowe OgÅ‚oszenie internetowe Strona www Facebook Rozmowa telefoniczna Spotkanie bezpoÅ›rednie Znajomi E-mail Ulotka Inne (jakie?)


Nasze projekty